Kämp Collection Hotels - yleiset toimitusehdot

Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Kämp Collection Hotels Oy:n 2591802-9 ja sen tytäryhtiöiden Kämp Oy 1446572-2, GLO Hotellit Oy 2076976-5, Oy Union Hotels Ab 2159675-5, Lifestyle Hotels Finland Oy 1888783-4, Kämp Wellness & Health Oy 2057306-8, St. George Oy 2698390-6 (Myöhemmin Kämp Collection Hotels) verkkosivustojen kautta tai OP Joukko-ostopalvelun verkkokaupasta tilattuja lahjakortteja. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Kämp Collection Hotelsin ja lahjakortin ostajan (jäljempänä ostaja) sekä Kämp Collection Hotelsin ja lahjakortin saajan välisessä sopimussuhteessa. Lahjakortin ostaja ja saaja voivat olla sama henkilö. Kämp Collection Hotelsilla on oikeus perua tehty tilaus tai purkaa kauppa, mikäli yleisiä sopimusehtoja tai palvelukohtaisia erityisehtoja on rikottu.

Palvelukohtaisten erityisehtojen soveltaminen
Kunkin palvelun kuvauksen yhteydessä on esitetty kyseistä palvelua koskevat ehdot sekä mahdolliset erityisehdot. Palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan näiden yleisten toimitusehtojen lisäksi. Mikäli palvelukohtaisten erityisehtojen ja näiden yleisten toimitusehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan palvelukohtaisia erityisehtoja.

Ostoprosessi

Ostaja ostaa lahjakortin Kämp Collection Hotelsin verkkokaupasta tai OP Joukko-ostopalvelun verkkokaupasta. Alle 18-vuotiaalta ostajalta edellytetään edunvalvojan suostumus ostamiselle. Kämp Collection Hotels voi varmistaa edunvalvojan suostumuksen sähköpostitse tai puhelimitse. Ostaessaan lahjakortin asiakas hyväksyy ostohetkellä voimassaolevat yleiset toimitusehdot ja palvelukohtaiset erityisehdot. Käyttäessään lahjakortin sen saaja hyväksyy lahjakortin ostohetkellä voimassa olleet yleiset toimitusehdot sekä palvelukohtaiset erityisehdot. Kämp Collection Hotels toimittaa lahjakortin mukana palvelukohtaiset erityisehdot.

Lahjakortin sisältö
Voimassa oleva lahjakortti kelpaa maksuksi lahjakortissa ilmoitettuun palveluun ja ilmoitetulle palveluntarjoajalle. Palvelun sisältö on mahdollisimman tarkasti kuvattu Kämp Collection Hotelsin verkkokaupan sivustolla. Jos palvelusta kuitenkin herää kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä Kämp Collection Hotelsin myyntipalveluun sähköpostitse tai puhelimitse: sales@kampcollection.com / 020 7704700

Lahjakortin voimassaolo
Lahjakortti on voimassa lahjakortissa ilmoitettuun päivämäärään asti. Jollei palvelukohtaisissa erityisehdoissa ole muuta mainittu, lahjakortti on voimassa 6 kk sen ostopäivästä. Palvelu on käytettävä lahjakortin voimassaoloaikana.

Tarjoukset ja alennuskoodit
Tarjoukset ovat voimassa vain ilmoitetun ajan. Tarjouksia ei voi yhdistää toisiin tarjouksiin ellei niin erikseen mainita.

Lahjakortin käyttäminen
Lahjakortti toimii maksuvälineenä lahjakortissa ilmoitetun palveluntarjoajan palveluun. Lahjakortti on esitettävä palveluntarjoajalle palvelua maksettaessa. Useimmat Kämp Collection Hotelsin myymät palvelut edellyttävät ennakkoon tehtävää varausta. Lahjakorttia vastaan ei palauteta rahaa, eikä käyttämättömiä palveluja hyvitetä.

Peruutusoikeus
Lahjakortin ostajalla on oikeus peruuttaa lahjakortin tilaus 14 vuorokauden kuluessa. Palautusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli lahjakortti on jo käytetty. Peruutusoikeutta ei myöskään ole, jos palvelun ajankohta on varattu tai palveluntarjoaja on aloittanut valmistelut palvelun suorittamiseksi. Ostajan on palautettava lahjakortti tilauksen peruuttamisen yhteydessä. Kämp Collection Hotels suorittaa mahdolliset hyvitykset ostajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden kuluessa peruutuksen vastaanottamisesta.

Lahjakortin vaihto ja takaisinlunastus
Käyttämätön lahjakortti voidaan sen voimassaoloaikana vaihtaa toiseen samanhintaiseen tai halvempaan Kämp Collection Hotelsin lahjakorttiin. Ostajan tai lahjakortin saajan on palautettava lahjakortti vaihtopyynnön yhteydessä. Kämp Collection Hotels ei palauta alkuperäisen lahjakortin ja uuden lahjakortin nimellisarvojen mahdollista erotusta. Lahjakortin vaihto ei muuta lahjakortin alkuperäistä voimassaoloaikaa. Käyttämätöntä lahjakorttia ei lunasteta takaisin sen voimassaoloajan päätyttyä.

Vastuunrajoitus
Kämp Collection Hotelsin myymät lahjakortit oikeuttavat maksuvälineeksi lahjakortissa ilmoitetusta palvelusta ja ilmoitetulle palveluntarjoajalle. Kämp Collection Hotelsin vastuu rajoittuu aina enintään lahjakortin nimellisarvoon. Kämp Collection Hotels ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure, kuten esimerkiksi lakosta, työsulusta, maksuvälinesaarrosta, tietoliikennehäiriöstä.)

Yksityisyydensuoja
Palveluun sovelletaan Kämp Collection Hotelsin yksityisyydensuojakäytäntöä, joka löytyy osoitteesta http://www.kampcollectionhotels.com/fi/rekisteriseloste/.

Muutokset tilaus- ja toimitusehtoihin

Kämp Collection Hotels pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja toimitusehtoihin.

Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka
Näihin yleisiin toimitusehtoihin sekä Kämp Collection Hotelsin ja ostajan ja lahjakortin saajan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus. Siltä osin kuin sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia, sopimuksen osapuolena oleva kuluttaja voi nostaa kanteen myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Maksut
Tuotteet ja palvelut maksetaan pääsääntöisesti tilauksen yhteydessä.