Käyttöehdot

OP Joukko-ostopalvelun käyttöehdot

Tältä sivulta löydät käyttöehdot OP Joukko-osto -palvelun käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät Palvelua. Kun käyt näillä sivuilla, hyväksyt käyttöehdot itseäsi sitoviksi.

Palveluntarjoaja

Pivo Wallet Oy

Y-tunnus: 2241007-8
Osoite: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki

Puhelin:  010 252 010

Pivo Wallet Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se on osa OP Ryhmää.

Palvelun sisältö

OP Joukko-osto -palvelu on osuuspankkien omistaja-asiakkaille tarkoitettu verkkokauppapaikka, jossa yritykset (jäljempänä Kauppiaat) voivat myydä tuotteita ja palveluita osuuspankkien omistaja-asiakkaille. Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluna verkkoalustan, joka mahdollistaa kaupankäynnin Kauppiaiden ja omistaja-asiakkaiden välillä.

OP Joukko-osto -palvelussa tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan tuote- ja palvelukohtaisia sopimus- ja toimitusehtoja.  

OP Joukko-osto -palvelu on suunnattu käytettäviksi Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Palveluntarjoajan vastuu

Kaupanteko OP Joukko-osto -palvelussa tapahtuu Kauppiaiden ja omistaja-asiakkaiden kesken, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden sisällöstä, toimivuudesta, toimituksista tai reklamaatioiden käsittelystä, eikä muutoinkaan miltään osin Kauppiaiden toiminnasta tässä Palvelussa.

Palvelun sisällöille, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatioille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai Palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua Palvelun käyttämisestä tai Palvelussa annetusta muusta informaatiosta.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Käyttäjän vastuu

OP Joukko-osto -palvelun Käyttäjä vahvistaa ostaessaan Kauppiaiden tuotteita ja palveluita olevansa osuuspankin omistaja-asiakas. Käyttäjä vastaa OP Joukko-osto -palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Käyttäessään palvelua ja ostaessaan Kauppiaiden tuotteita tai palveluita Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan ja Kauppiaan ehtoja ja ohjeita. Kulloinkin voimassa olevat Palvelun käyttöehdot ja tuotekohtaiset sopimus- ja toimitusehdot ovat luettavissa Palvelun ja Palvelussa tarjottavien tuotteiden yhteydessä.

Ostaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitynyt asiakas voi tilata palvelun uutiskirjeen ja selata omaa ostohistoriaansa Palvelussa. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja käsittelee  Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Immateriaalioikeudet

OP Joukko-osto -palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai Kauppiaalle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa Käyttäjän päätelaitteelle, sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. OP Joukko-osto -palvelussa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Linkit kolmansille sivuille

Palvelussa voi olla linkkejä tai yhteyksiä verkkosivuille, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia tai ylläpitämiä. Nämä sivustot eivät ole Palvelun osia, eikä Palveluntarjoaja hallitse niitä tai niiden sisältöä. Näin ollen Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja linkitettyihin sivustoihin sovelletaan kyseisten palvelujen omia käyttö- ja muita ehtoja, joihin Käyttäjän tulee tutustua ennen niiden käytön aloittamista.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Palveluntarjoaja lähettää Palvelun käyttöä koskevia ilmoituksia Käyttäjille sähköpostilla. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Palvelun muutokset ja keskeytykset

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja, Palvelun sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy Palveluun tai lakkauttaa Palvelu. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Lainvalinta ja riitojen ratkaisu

Riippumatta siitä mistä maasta Palvelua käytetään, Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Palvelun käyttöön ja näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Käyttäjä voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajaa vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja voi myös saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen riita-asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, kuluttajan on oltava yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Lisätietoja: www.kuluttajariita.fi.

Verkkovälitteinen riidanratkaisu: http://ec.europa.eu/odr

Huomaathan, että riitaisuudet, jotka koskevat Palvelussa ostettuja tuotteita tai palveluja on selvitettävä ensisijaisesti Kauppiaan kanssa. Lisätietoa riidanratkaisusta ja yhteystiedot saat tuotteen tai palvelun omista sopimus- ja toimitusehdoista.